Mikroregion Porta Bohemica

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Mikroregion Porta Bohemica

- Návrh závěrečného účtu za rok 2019

- VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

- ROZVAHA

- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

- příloha


Vyvěšeno: 19.05.2020

Sejmuto: 04.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User