V souladu s § 21a, odst. 2, zákona 240/2000 Sb., obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

 

ORP Litoměřice:

- krizové situace:

https://www.litomerice.cz/krizove-situace

Krajský úřad Ústeckého kraje:

- krizové situace:

http://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace.asp?p1=204715